ช้อปสนุกกับ Helloshops Online รับส่วนลดทันที 100 บาท

ตารางการผ่อนชำระและดอกเบี้ยธนาคาร ผ่อนชำระ 3 เดิอน ผ่อนชำระ 4 เดิอน ผ่อนชำระ 6 เดิอน ผ่อนชำระ 10 เดิอน
Central The1 Credit Card 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
Citi Bank - 0.80% 0.80% 0.80%
First Choice 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
KTC - 0.80% 0.80% 0.80%
ธนาคารกรุงเทพ 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
ธนาคารกรุุงศรี 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
ธนาคารไทยพาณิชย์ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
ธนาคารธนชาติ 0.80% - 0.80%
0.80%
ธนาคารยูโอบี - 0.80% 0.80%
0.80%* เงื่อนใขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด