วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com โดยดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนของระบบสั่งซื้อออนไลน์ รวมทั้งช่องทางโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ Facebook Helloshops Online, Instagram Helloshops Online และ Line@HelloshopsOnline โดยดำเนินการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่