* เงื่อนใขในการจัดส่งมีดังนี้


- จัดส่งเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ค่าบริการในการจัดส่ง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ