FAQ

คำถามที่พบบ่อย


Q1 : ช่องทางในการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ ?
สมัครเพื่อเข้าระบบ Facebook /Gmail/E-mail/Line


Q2 : ลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชี HelloShopsOnlineได้อย่างไร?
1. เข้า www.HelloShopsOnline.com
2. คลิกที่ "ลงชื่อเข้า"
3. เลือกช่องทางการลงทะเบียน (E-Mail, Facebook, Gmail, Line)


Q3 : กรณี ลงทะเบียนผ่าน E-Mail และไม่สามารถเข้าบัญชีได้ต้องทำอย่างไร?
ลูกค้าสามารถกดที่ "ลืมรหัสผ่าน"เราจะส่งลิงค์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ไปที่อีเมลของคุณ จากนั้นสามารถเข้าระบบด้วยรหัสผ่านใหม่


Q4 : ฉันลืมรหัสผ่านควรทำอย่างไร?
1. ลูกค้าสามารถกดที่ "ลืมรหัสผ่าน"
2. ระบุอีเมลของคุณ และเราจะส่งลิงค์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
3. กดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ในอีเมลของคุณ และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
4. จากนั้นสามารถเข้าระบบด้วยรหัสผ่านใหม่


Q5 : จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของฉันได้อย่างไร
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เข้าไปที่เมนู "บัญชีของฉัน” เพื่อแก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ที่อยู่ในการจัดส่งหรือออกบิล ให้เลือก "บัญชีของฉัน”  ”ที่อยู่ในการจัดส่งหรือออกบิล”


Q6 : ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่?
คำสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการของท่านจะถูกดำเนินการทันที โดยไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line : @HelloShopsOnline


Q7 : การชำระเงินปลายทางด้วยเงินสด หรือ Cash on Delivery (COD) คืออะไร ?
การชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ในการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้งนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะโทรนัดหมายเวลาล่วงหน้ากับท่าน ก่อนนำสินค้าไปส่งตามที่อยู่ที่แจ้งในรายการสั่งซื้อโดยท่านต้องจัดเตรียมเงินสดให้ตรงกับค่าสินค้าที่ต้องชำระ เนื่องจากตามนโยบายของ "HelloShopsOnline" เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าจะไม่สามารถทอนเงินให้ท่านได้ อย่างไรก็ดี การชำระเงินปลายทางด้วยเงินสด หรือ Cash on Delivery (COD) นั้นเปิดให้บริการสำหรับสินค้าบางรายการเท่านั้น


Q8 : มีเงื่อนไขในการรับคืนสินค้าอย่างไร?
ท่านที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการรับคืนสินค้าต้องดำเนินการแจ้งการใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ "HelloShopsOnline" ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยสินค้าที่สามารถรับคืนได้นั้นต้องอยู่ในสภาพเดิม หากสินค้านั้นบุบสลาย สูญหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย เพราะความผิดของท่าน "HelloShopsOnline" ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าเพื่อจัดส่งพร้อมกับสินค้าไปยังสำนักงานของ "HelloShopsOnline"


Q9 : ท่านสามารถติดตามการซื้อสินค้าและหรือบริการได้อย่างไร ?
ท่านสามารถติดตามการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ดังนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ที่เว็บไซต์โดยเลือก “บัญชีของฉัน” และ เลือกไปที่“ติดตามการจัดส่ง” หรือ สอบถามได้ทางช่องทาง Social ต่างๆ ที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ


Q10 : หากชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลหรือข้อความใดส่งให้ท่านทราบหรือไม่?
ทาง "helloshopsonline" จะส่งเมลยืนยันสถานการณ์สั่งซื้อไปที่อีเมลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้


Q11 : ทาง "helloshopsonline" สามารถจัดส่งสินค้าไปทั่วทุกที่ในประเทศไทยได้หรือไม่ ?
ทาง "helloshopsonline" บริการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทย ครอบคุลม 77 จังหวัด


Q12 : หากท่านไม่ได้รับสินค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line : @HelloShopsOnline หรือ ช่องทาง Social ที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า


Q13 : สินค้าที่ได้จัดซื้อผ่านทางเว็บไซต์จะได้รับภายในกี่วัน?
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-5 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อสินค้า โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สำหรับการจัดส่งพื้นที่ต่างจังหวัดและหรือพื้นที่พิเศษ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก และท่านที่สั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามการบริการจัดส่งสินค้านั้นอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า


Q14 : ฉันสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ช่องทางใดบ้าง?
ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและหรือบริการได้ด้วยวิธีการชำระแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) แบบโอนเงิน หรือบัตรเครดิต เดบิต VISA และ MasterCard (ชำระเต็มจำนวน) ทั้งนี้รูปแบบการชำระเงินขึ้นอยู่กับสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อด้วย


Q15 : มีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือไม่?
ท่านสามารถชำระเงินตามยอดใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม


Q16 : หากมีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฉันจะติดต่อ "HelloShopsOnline" อย่างไร?
ท่านสามารถติดต่อที่Line : @HelloShopsOnline