5 เหตุผล ทำใม? กล้องติดรถยนต์ถึงสำคัญ

1. หลักฐานเมื่อเกิดอุบัตติเหตุ ไม่ว่าจะรถยนต์ของเราหรือรถยนต์เพื่อนร่วมทางเกิดอุบัติเหตุ กล้องติดรถยนต์คือพยานปากเอก ว่าใครถูก...ใครผิด...สินค้าที่น่าสนใจ

2. ลดเบี้ยประกัน บริษัทประกันมีนโยบายลดค่าเบี้ยประกัน 5 - 10 % ของเบี้ยประกันภัย ให้กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องรถยนต์

3. ป้องกันโจรกรรม / เหตุร้าย กล้องติดรถยนต์คือหลักฐานสำคัญ เมื่อเกิดเหตุโจรกรรม ทำร้ายร่างกาย หรือเหตุร้ายอื่นๆ นอกเหนืออุบัติเหตุ

4. จับพฤติกรรมขับรถแย่ๆ พฤติกรรมขับรถไม่พึงประสงค์ ของเพื่อนร่วมทาง จะถูกจับภาพด้วยกล้องติดรถยนต์...ชนิดแบบดิ้นไม่หลุด

5.บันทึกภาพการเดินทางสุดประทับใจ กล้องติดรถยนต์คือบันทึกความทรงจำ ที่ดีมากกับการเดินทางอันสุดประทับใจ เช่น ถนนสวยๆ แวดล้อมไปด้วย แมดไม้ทิวเขา